nav-close
float feedback icon float telephone icon

baanner with information about welcome bonus

THƯỞNG CHÀO MỪNG

Bắt đầu giao dịch tại RADEX MARKETS và nhận phần thưởng chào mừng lên đến $500.

Có sẵn trên tất cả các loại tài khoản với hơn 350 sản phẩm, chênh lệch giá thấp và đòn bẩy linh hoạt, thực sự được xây dựng cho các nhà giao dịch.

TÌM HIỂU THÊM  arrow icon to know more about welcome bonus

Áp dụng T&C  |  GIAO DỊCH LÀ RỦI RO.

DỄ BẮT ĐẦU

với khoản tiền gửi tối thiểu là $200,

giao dịch càng nhiều, phần thưởng càng lớn, hãy xem bên dưới:

/   Số tiền thưởng   / /   Khối lượng giao dịch yêu cầu   /
  • USD $305 lot
  • USD $5010 lot
  • USD $10020 lot
  • USD $20050 lot
  • USD $500125 lot

Nhấp để xem thêm về
Điều khoản và Điều kiện

Chương trình Tiền thưởng Chào mừng được Radex Markets (ở đây gọi là “Công ty”) cung cấp cho Khách hàng của mình theo các điều khoản sau.


1. GIỚI THIỆU

1.1 Chương trình Thưởng Chào mừng (sau đây gọi là "Chương trình") dành cho tất cả các Khách hàng của Công ty đã đáp ứng được tiêu chí cho Chương trình này như được nêu trong điểm 1.2 và 3.1 của Điều khoản và Điều kiện.

1.2 Để Khách hàng đủ điều kiện tham gia Chương trình, Khách hàng phải mở tài khoản giao dịch với Công ty theo Thỏa thuận mở tài khoản và phải trên 18 tuổi hoặc độ tuổi hợp pháp được áp dụng tại quốc gia cư trú của khách hàng hoặc nói cách khác không được coi là "trẻ vị thành niên" ở quốc gia cư trú.

1.3 Khách hàng theo đây thừa nhận, xác nhận và chấp nhận bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản và Điều kiện như được nêu trong Chương trình này và/hoặc bất kỳ Thỏa thuận ràng buộc pháp lý nào khác giữa khách hàng và Công ty.

1.4 Thông qua Chương trình, Khách hàng đủ điều kiện phải đăng ký trên Cổng thông tin khách hàng của Radex Markets đến khi chấm dứt Chương trình này và phải đáp ứng số lượng lot tiêu chuẩn tối thiểu được giao dịch trong khoảng thời gian giao dịch 2 tháng kể từ ngày chấp nhận Chương trình để đủ điều kiện nhận Phần thưởng.

1.5 Sau khi Khách hàng đáp ứng đủ số lượng lot giao dịch được yêu cầu, họ sẽ cần thông báo cho Công ty và sau đó công ty sẽ xem xét đơn đăng ký của Khách hàng và cấp “Phần thưởng chào mừng” cho Khách hàng, khi được chấp thuận. Xin lưu ý rằng sẽ mất khoảng ba ngày làm việc để Công ty xem xét đơn đăng ký Phần thưởng Chào mừng của Khách hàng. Sau khi được chấp thuận, Phần thưởng Chào mừng sẽ được ghi có vào tài khoản MT4 của Khách hàng.

2. NGÀY THAM GIA

2.1 Thời gian Chương trình này sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

2.2 Công ty có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt Chương trình này theo quyết định riêng của mình và bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

3. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

3.1 Chương trình chỉ áp dụng cho các tài khoản giao dịch thực mới được mở vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2022, tức là được gửi tiền và kích hoạt đầy đủ. Các loại tài khoản áp dụng là Tài khoản TIÊU CHUẨN và Tài khoản RAW (tài khoản MAM không đủ điều kiện cho Chương trình).

3.2 Việc tính toán các lot hợp lệ được giao dịch cho Chương trình Tiền thưởng Chào mừng dựa trên khối lượng giao dịch trên Ngoại hối và Metal (Vàng và Bạc); bất kỳ khối lượng nào được giao dịch trên Chỉ số/CFD và Dầu không được tính vào các lot hợp lệ được giao dịch. Các lot hợp lệ được giao dịch sẽ được xem xét khi giao dịch kết thúc. Một lot tiêu chuẩn có nghĩa là 1 lot được đóng vị thế giao dịch sau ngoài 5 phút. Bất kỳ lot nào được mở và đóng trong vòng 5 phút sẽ không được tính là lot đã hoàn thành được giao dịch.

3.3 Phần thưởng Chào mừng sẽ chỉ được tính dựa trên USD. Nếu đơn vị tiền tệ cơ bản của Tài khoản giao dịch khác nhau, tỷ lệ chuyển đổi thích hợp sẽ được áp dụng.

3.4 Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề hoặc tổn thất tiềm ẩn nào của khách hàng, bao gồm bất kỳ tổn thất tài chính nào có thể phát sinh trong thời gian diễn ra chiến dịch. Ngoại hối và các công cụ phái sinh có mức độ rủi ro cao. Có khả năng khách hàng có thể gặp phải một khoản lỗ đáng kể có thể nhanh chóng vượt quá mức đầu tư ban đầu. Vui lòng hết sức thận trọng và thận trọng khi xử lý các rủi ro giao dịch.

3.5 Tất cả các Chương trình Thưởng và Ưu đãi đều do Công ty quyết định.

4. Điều khoản tiền thưởng và yêu cầu

4.1 Tiền thưởng theo Chương trình này là một lần duy nhất và không thể được tích lũy và/hoặc nhận nhiều lần.

4.2 Sau khi Khách hàng đăng ký Chương trình Tiền thưởng Chào mừng và sau khi thực hiện khoản tiền gửi tối thiểu là $200, họ cũng sẽ phải đáp ứng Số lượng Tiêu chuẩn tối thiểu được giao dịch và thông báo Công ty đủ tiêu chuẩn của họ qua e-mail, trò chuyện trực tiếp hoặc thông qua người quản lý tài khoản của họ. Công ty sẽ xem xét tiêu chuẩn của Khách hàng và ghi có số tiền thưởng tương ứng vào tài khoản MT4 của họ khi được chấp thuận. Chi tiết thêm về Giá trị Phần thưởng Chào mừng như sau:

Lot giao dịch tối thiểu bắt buộc Tiền thưởng chào mừng
≥ 5 Lot tiêu chuẩn USD $30
≥ 10 Lot tiêu chuẩn USD $50
≥ 20 Lot tiêu chuẩn USD $100
≥ 50 Lot tiêu chuẩn USD $200
≥ 125 Lot tiêu chuẩn USD $500

Ví dụ: Khách hàng gửi 1.000 USD vào Tài khoản trực tiếp đã được kích hoạt của họ, đăng ký tham gia Chương trình Thưởng Chào mừng và sau đó hoàn thành 15 lot tiêu chuẩn. Sau khi thông báo cho Radex Markets về việc đã thực hiện đủ yêu cầu, Công ty sẽ xem xét đơn đăng ký của Khách hàng. Nếu tất cả các yêu cầu được đáp ứng, Số tiền thưởng $50 sẽ được ghi có vào tài khoản MT4 của Khách hàng. Do đó, bất kỳ lot nào được giao dịch tiếp theo sẽ không được bao gồm trong tính toán của Chương trình.

4.3 Khách hàng đã hoàn thành số lượng lot tiêu chuẩn bắt buộc cần gửi email đến support@radexmarkets.com từ email đã đăng ký trong hồ sơ để yêu cầu tiền thưởng. Dưới đây là mẫu email yêu cầu tiền thưởng:
Chủ đề: (Số tài khoản giao dịch) + (Tên khách hàng) + Đơn đăng ký nhận tiền thưởng chào mừng
Nội dung email: (Số tài khoản giao dịch) + (Tên đầy đủ của khách hàng) + Số lượng lot giao dịch tiêu chuẩn đã hoàn thành
Khách hàng cũng có thể thông báo cho Radex Markets thông qua Livechat hoặc thông qua người quản lý tài khoản của họ.

4.4 Điều khoản 60 ngày trong Chương trình này sẽ có hiệu lực sau khi Khách hàng đã nạp tiền vào tài khoản giao dịch của họ cũng như được Công ty chấp nhận tham gia Chương trình. Công ty sẽ thông báo cho người tham gia về việc chấp nhận qua email.

4.5 Sau khi được chấp nhận tham gia Chương trình, các lot của Khách hàng được giao dịch trên tài khoản giao dịch sẽ được coi là lot hợp lệ được giao dịch. Xin lưu ý, bất kỳ lot nào được giao dịch trước khi tham gia Chương trình này và sau khi tiền thưởng được cấp sẽ không được tính vào các lot hợp lệ được giao dịch.

4.6 Phần thưởng Chào mừng có thể được áp dụng cho một ( 1) tài khoản cho mỗi Khách hàng và mỗi địa chỉ IP. Trong trường hợp Khách hàng đã đăng ký Phần thưởng Chào mừng cho một Tài khoản trực tiếp, không có tài khoản phụ nào khác có thể áp dụng cho Phần thưởng Chào mừng này trong bất kỳ trường hợp nào.

4.7 Theo điều này Chương trình, Tiền thưởng Chào mừng mà mỗi khách hàng có thể kiếm được lên đến $500.

4.8 Chương trình không được kết hợp với các ưu đãi khác hoặc các chương trình thưởng khác do Công ty cung cấp.

5. CHẤM DỨT CHƯƠNG TRÌNH

5.1 Công ty có quyền từ chối cung cấp Chương trình này theo quyết định riêng của mình mà không cần đưa ra lời biện minh.

5.2 Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng Khách hàng đã lạm dụng và/hoặc thao túng các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình này bằng cách bảo vệ các vị thế của họ trong nội bộ (sử dụng các tài khoản giao dịch khác được tổ chức với Công ty) hoặc bên ngoài (sử dụng các tài khoản giao dịch khác được tổ chức với các nhà môi giới khác) và/hoặc hành động không có thiện chí, Công ty có quyền từ chối cấp tiền thưởng.

5.3 Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng Khách hàng có nhiều tài khoản theo Chương trình này, Công ty có quyền từ chối trao tiền thưởng.

6. TRANH CHẤP

6.1 Mọi tranh chấp hoặc tình huống không nằm trong các Điều khoản này sẽ được Ban quản lý của Công ty giải quyết một cách công bằng.

7. CẢNH BÁO

7.1 Khách hàng thừa nhận rằng Ngoại hối và CFD là các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Khi giao dịch những sản phẩm như vậy, Khách hàng có thể bị mất toàn bộ vốn đầu tư của mình. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và Khách hàng phải đảm bảo rằng họ hiểu những rủi ro liên quan. Khách hàng nên tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

7.2 Các Điều khoản và Điều kiện này được thực hiện bằng tiếng Anh. Bất kỳ bản dịch ngôn ngữ nào khác chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa văn bản gốc bằng tiếng Anh và bản dịch của chúng, các phiên bản gốc của tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Ngày: Tháng 12 năm 2022

ĐĂNG KÝ THƯỞNG CHÀO MỪNG NGAY BÂY GIỜ

Tôi đã hiểu các quy tắc sự kiện và cảnh báo rủi ro

Tôi đồng ý nhận email tin tức và thông tin tiếp thị từ RADEX MARKETS

Nhận xét
float feedback icon
Gọi lại
float telephone icon
ĐĂNG NHẬP MỞ TÀI KHOẢN

Cảnh báo rủi ro : Giao dịch các sản phẩm phái sinh và đòn bẩy có mức độ rủi ro cao.

OPEN ACCOUNT
to top icon