nav-close
float feedback icon float telephone icon

Luôn cập nhật về thị trường toàn cầu với lịch kinh tế của chúng tôi

Hiểu được các động thái thị trường chính trong tuần thông qua Lịch kinh tế là điều quan trọng đối với tất cả các nhà giao dịch. Chúng tôi có một lịch tùy chỉnh giúp bạn cập nhật thông tin quan trọng từ tất cả các khu vực chính trên thế giới.

Các nhà giao dịch Ngoại hối trên toàn cầu cần biết những sự kiện có tác động thấp, trung bình và cao sắp tới để chuẩn bị vị thế của họ và chặn lỗ trên thị trường. Luôn cập nhật những tin tức tác động trực tiếp đến thị trường Ngoại hối, Chỉ số và Hàng hóa.

Các tính năng hữu ích của lịch kinh tế của chúng tôi bao gồm khả năng xem kết quả trước đó, sự đồng thuận và thực tế, tất cả đều trên một hàng. Điều này cho phép bạn nhanh chóng hiểu được kết quả là cao hơn hay thấp hơn ước tính hiện tại. Thị trường thường phản ứng khi tin tức bỏ qua dự báo đồng thuận một quãng xa. Lịch cũng cho biết mức độ biến động thị trường dự kiến ​​ở mức thấp, trung bình hay cao.

Nhận xét
float feedback icon
Gọi lại
float telephone icon
ĐĂNG NHẬP MỞ TÀI KHOẢN

Cảnh báo rủi ro : Giao dịch các sản phẩm phái sinh và đòn bẩy có mức độ rủi ro cao.

OPEN ACCOUNT
to top icon