nav-close
float feedback icon float telephone icon

banner with information about cashback bonus

25% THƯỞNG HOÀN TIỀN

Bắt đầu giao dịch tại RADEX MARKETS với chi phí thấp hơn nữa, nhận $2 cho mỗi lot được giao dịch. Nhận tiền hoàn lại lên đến $5.000.

Hơn 350 sản phẩm, spread thấp và đòn bẩy linh hoạt, thực sự lý tưởng cho các nhà giao dịch.

TÌM HIỂU THÊM  arrow icon to know more about cashback bonus

Áp dụng T&C  |  GIAO DỊCH LÀ RỦI RO.

25% THƯỞNG HOÀN TIỀN

 • Hoàn tiền ngay lập tức $1-2 mỗi lot
 • Hoàn tiền tối đa lên đến $5.000
 • 25% tín dụng thưởng dựa trên số tiền gửi của bạn
 • Áp dụng cho tài khoản STANDARD & RAW
 • Thưởng hoàn tiền có thể giao dịch hoặc rút

THƯỞNG HOÀN TIỀN, TRONG TẦM TAY

 • NGOẠI HỐIUSD $2.0 / Lot tiêu chuẩn
 • KIM LOẠI (VÀNG, BẠC)USD $2.0 / Lot tiêu chuẩn
 • DẦUUSD $0.1 / Lot tiêu chuẩn
 • Chỉ sốUSD $0.1 / Lot tiêu chuẩn
 • NGOẠI HỐIUSD $1.0 / Lot tiêu chuẩn
 • KIM LOẠI (VÀNG, BẠC)USD $1.0 / Lot tiêu chuẩn
 • DẦUUSD $0.1 / Lot tiêu chuẩn
 • Chỉ sốUSD $0.1 / Lot tiêu chuẩn

Nhấp để xem thêm về
Điều khoản và Điều kiện

Chương trình Hoàn tiền & Tiền thưởng 25% được Radex Markets (ở đây gọi là “Công ty”) cung cấp cho Khách hàng của mình theo các điều khoản sau.


1. Giới thiệu

1.1 Chương trình Hoàn tiền & Tiền thưởng (sau đây gọi là “Chương trình”) dành cho tất cả các Khách hàng của Công ty đã đáp ứng các tiêu chí cho Chương trình này như được nêu trong điểm 1.2 của Phần giới thiệu.

1.2 Để Khách hàng đủ điều kiện tham gia vào Chương trình, Khách hàng phải mở Tài khoản giao dịch với Công ty theo Thỏa thuận mở tài khoản và phải trên 18 tuổi hoặc độ tuổi hợp pháp được áp dụng tại quốc gia cư trú của khách hàng hoặc nói cách khác không được coi là "trẻ vị thành niên" tại quốc gia cư trú.

1.3 Khách hàng thừa nhận, xác nhận và chấp nhận bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản và Điều kiện như được nêu trong Chương trình này và/hoặc bất kỳ Thỏa thuận ràng buộc pháp lý nào khác giữa khách hàng và Công ty.

1.4 Thông qua Chương trình, Khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được 25% Tín dụng tiền thưởng cho mỗi khoản tiền gửi đủ điều kiện mà họ thực hiện vào Tài khoản được chấp thuận sau khi khách hàng đăng ký trong Cổng thông tin khách hàng của Radex Markets (My RM). Xin lưu ý rằng Tiền thưởng Tín dụng sẽ mất khoảng một ngày làm việc để được thêm vào tài khoản và có thể được xem trên Cổng thông tin khách hàng (My RM). Khách hàng sẽ nhận được Hoàn tiền khi giao dịch vòng quay đủ điều kiện (sau khi một vị thế được mở và đóng).

2. Ngày bắt đầu và thời hạn

2.1 Thời gian khuyến mại cho Chương trình này sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

2.2 Chương trình này not available dành cho cư dân ở regions sau: Trung Quốc, Ma Cao, Hồng Kông, Đài Loan và các khu vực Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Singapore, Brunei, Campuchia, Lào và Việt Nam.

2.3 Công ty có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc chấm dứt Chương trình này theo quyết định riêng của mình vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

3. Điều khoản và điều kiện

3.1 Chương trình được áp dụng cho cả Tài khoản STANDARD và Tài khoản RAW.
(Tài khoản MAM/PAMM không đủ điều kiện tham gia chương trình)

4. Tín dụng thưởng

4.1Tín dụng thưởng sẽ được ghi có vào Cổng thông tin khách hàng (My RM) nếu khách hàng hoàn thành khoản tiền gửi tối thiểu ban đầu 1.000 USD cho Tài khoản STANDARD hoặc 2.000 USD cho Tài khoản RAW, và đăng ký tham gia sự kiện thưởng thành công sau đó. Bất kỳ khoản tiền gửi tiếp theo nào từ 1.000 USD trở lên vào tài khoản đã tham gia tín dụng thưởng đều có thể đăng ký nhận thưởng tiếp trong Cổng thông tin khách hàng.

Ví dụ:Nếu Khách hàng gửi tiếp 1000 USD vào Tài khoản đã được tặng Tín dụng thưởng, sau khi khách hàng đăng ký tham gia nhận tiếp Tín dụng thưởng 25% trong Cổng khách hàng, khoản tín dụng 250 USD (1.000 USD x 25% = 250 USD) sẽ được ghi có vào Tài khoản.

4.2 Tín dụng tiền thưởng không được áp dụng cho chuyển khoản nội bộ, điều chỉnh số dư, chuyển khoản hoa hồng vào Tài khoản giao dịch trực tiếp mà Tín dụng tiền thưởng đã được áp dụng.

4.3 Tín dụng thưởng được áp dụng cho một (1) Tài khoản cho mỗi Khách hàng và chỉ cho mỗi địa chỉ IP. Trong trường hợp Khách hàng đã đăng ký Tín dụng thưởng cho một Tài khoản thực, thì không có Tài khoản nào khác có thể được áp dụng trong bất kỳ trường hợp nào với Tín dụng thưởng này.

4.4 Tiền thưởng tối đa tích lũy Số tiền tín dụng mà Khách hàng có thể kiếm được là 5.000 USD.

4.5 Trong trường hợp vốn chủ sở hữu hoặc số dư của Khách hàng đạt hoặc thấp hơn mức Tín dụng tiền thưởng, Tín dụng tiền thưởng sẽ tự động bị xóa hoặc trở nên không hợp lệ khỏi Tài khoản của Khách hàng. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào do việc Dừng các vị thế mở mà Công ty đã xóa Tín dụng tiền thưởng theo các Điều khoản và Điều kiện.

4.6 Tín dụng Tiền thưởng chỉ dành cho mục đích giao dịch và không thể rút trong bất kỳ trường hợp nào, trong khi khoản tiền hoàn lại kiếm được và tiền gửi của Khách hàng vào Tài khoản có thể được rút ra.

4.7 Khách hàng không thể chuyển đổi giữa các ưu đãi hoặc chương trình thưởng khác do Công ty cung cấp. Nếu bạn không muốn tham gia chương trình tiền thưởng nữa, vui lòng gửi email đến support@radexmarkets.com để lưu trữ chương trình tiền thưởng.

5. Điều khoản hoạt động

5.1 Bất kỳ giao dịch rút tiền nào được thực hiện từ Tài khoản của Khách hàng sẽ dẫn đến việc Giảm số Tín dụng Tiền thưởng trên 25% số tiền rút.
Ví dụ: Nếu Khách hàng gửi 2.000 đô la Mỹ vào Tài khoản Tín dụng Tiền thưởng đã được phê duyệt, họ sẽ nhận được Khoản tín dụng 25% là 500 đô la Mỹ. Nếu Khách hàng rút 100 đô la Mỹ sau đó, 25% số tiền sẽ bị xóa, là 25 đô la Mỹ khoản tín dụng từ Tiền thưởng mà Khách hàng nhận được.
Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Khách hàng có thể phải chịu do việc xóa tất cả hoặc một phần Tín dụng tiền thưởng mà Khách hàng nhận được do rút tiền.

5.2 Bất kỳ số tiền Tín dụng Tiền thưởng nào nhận được và/hoặc bị xóa đều được tính vào số tiền Tín dụng Tiền thưởng tích lũy tối đa.

5.3 Chỉ có thể là Tín dụng Tiền thưởng áp dụng cho Tài khoản mà Tín dụng tiền thưởng đã được phê duyệt và số tiền nhận được không thể được chuyển giữa các Tài khoản giao dịch của Khách hàng.

5.4 Theo Chương trình này, số tiền hoàn lại tích lũy tối đa có thể kiếm được là 5.000 đô la Mỹ.

6. THƯỞNG HOÀN TIỀN

6.1 Tính toán hoàn tiền dựa trên khối lượng giao dịch trên NGOẠI HỐI, Kim loại (Vàng và Bạc), Dầu và Chỉ số, và Hoàn tiền kiếm được được áp dụng khi đóng một giao dịch (giao dịch phải được đóng để kích hoạt hoàn tiền). Giá trị Hoàn tiền được tính bằng giá trị pip USD của sản phẩm ngoại hối tương ứng với khối lượng 0,2 lô (20.000 đơn vị cặp tiền tệ) trên mỗi lô hoàn thành được giao dịch trên NGOẠI HỐI (chỉ các vị trí trên 0,2 lô mới đủ điều kiện cho Hoàn tiền). Hoàn tiền cho các cặp ngoại hối là 0,2 pips cho mỗi Lô tiêu chuẩn được giao dịch Vòng quay. Chi tiết thêm về Giá trị hoàn tiền như sau:

Tài khoản STANDARD
ngoại hối USD $2.0 / Lot tiêu chuẩn
Kim loại (Vàng, Bạc) USD $2.0 / Lot tiêu chuẩn
Dầu USD $0.1 / Lot tiêu chuẩn
Chỉ số USD $0.1 / Lot tiêu chuẩn

Tài khoản RAW
ngoại hối USD $1.0 / Lot tiêu chuẩn
Kim loại (Vàng, Bạc) USD $1.0 / Lot tiêu chuẩn
Dầu USD $0.1 / Lot tiêu chuẩn
Chỉ số USD $0.1 / Lot tiêu chuẩn

6.2 Khoản tiền hoàn lại sẽ được tính toán tự động khi lệnh giao dịch được đóng và được hiển thị dưới dạng số dư trong tài khoản của khách hàng.

6.3 Khoản tiền hoàn lại sẽ chỉ được tính dựa trên USD. Nếu đơn vị tiền tệ cơ bản của Tài khoản giao dịch khác nhau, tỷ giá quy đổi thích hợp sẽ được áp dụng.

6.4 Khoản tiền hoàn lại có thể được sử dụng cho mục đích giao dịch hoặc có thể được Khách hàng rút ra dưới dạng tiền mặt.

6.5 Khoản tiền hoàn lại được thanh toán theo Chương trình này không được sử dụng để yêu cầu bất kỳ chương trình tiền thưởng nào khác do Công ty cung cấp.

7. Chấm dứt Chương trình

7.1 Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định tuyệt đối của mình, đơn phương sửa đổi hoặc chấm dứt Chương trình này hoặc bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào có trong tài liệu này, bất kỳ lúc nào mà không cần sự đồng ý của Khách hàng.

7.2 Công ty có quyền từ chối cung cấp Chương trình này theo quyết định riêng của mình mà không cần đưa ra lý do. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ trường hợp ngừng hoạt động nào hoặc bất kỳ hậu quả nào khác dẫn đến việc hủy bỏ và/hoặc loại bỏ Phần thưởng.

7.3 Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng rằng Khách hàng đã lạm dụng và/hoặc thao túng các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình này bằng cách bảo vệ các vị thế của mình trong nội bộ (sử dụng các tài khoản giao dịch khác được tổ chức với Công ty) hoặc bên ngoài (sử dụng các tài khoản giao dịch khác được tổ chức với các nhà môi giới khác) và/hoặc hành động không tốt, Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định tuyệt đối của mình và không cần sự đồng ý của Khách hàng, xóa Chương trình khỏi (các) Tài khoản giao dịch của Khách hàng hoặc khỏi Tài khoản phòng hộ chiến thắng của mình với hiệu lực ngay lập tức.

7.4 Nếu Công ty nghi ngờ hoặc có lý do để tin rằng Khách hàng có nhiều hơn một tài khoản theo Chương trình này, Công ty có quyền, theo quyết định tuyệt đối của mình và không cần có sự đồng ý của Khách hàng để xóa Chương trình khỏi các tài khoản giao dịch. Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất nào do việc dừng các vị thế mở sau khi loại bỏ Tiền thưởng phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này.

8. Tranh chấp

8.1 Mọi tranh chấp hoặc tình huống không nằm trong các Điều khoản này sẽ được Ban quản lý của Công ty giải quyết một cách công bằng.

9. Tuyên bố

9.1 Khách hàng thừa nhận rằng Ngoại hối và CFD là các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Khi giao dịch những sản phẩm như vậy, Khách hàng có thể mất toàn bộ số vốn đã đầu tư. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và Khách hàng phải đảm bảo rằng họ hiểu những rủi ro liên quan. Khách hàng nên tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

9.2 Các Điều khoản và Điều kiện này được làm bằng tiếng Anh. Bất kỳ bản dịch ngôn ngữ nào khác chỉ được cung cấp như một sự tiện lợi. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn hoặc khác biệt nào giữa các văn bản gốc tiếng Anh và bản dịch của chúng sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác, tùy từng trường hợp, các phiên bản gốc của tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Lưu ý quan trọng: Tất cả các Chương trình Thưởng và Khuyến mại đều tuân theo quyết định của Công ty.

Ngày: Tháng 12 năm 2022

ĐĂNG KÝ nhận thưởng hoàn tiền

Tôi đã hiểu các quy tắc sự kiện và cảnh báo rủi ro

Tôi đồng ý nhận email tin tức và thông tin tiếp thị từ RADEX MARKETS

Nhận xét
float feedback icon
Gọi lại
float telephone icon
ĐĂNG NHẬP MỞ TÀI KHOẢN

Cảnh báo rủi ro : Giao dịch các sản phẩm phái sinh và đòn bẩy có mức độ rủi ro cao.

OPEN ACCOUNT
to top icon