nav-close
float feedback icon float telephone icon
Tài liệu pháp lý

RADEX MARKETS cung cấp Tài liệu pháp lý để khách hàng xem xét trước khi giao dịch Ngoại hối, CFD hoặc bất kỳ sản phẩm tài chính nào khác có sẵn.
Hãy đảm bảo đọc tất cả Tài liệu pháp lý trước khi mở tài khoản giao dịch trực tiếp với RADEX MARKETS.

Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật của chúng tôi tiết lộ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ, tiết lộ và phổ biến thông tin cá nhân của bạn.

Các điều khoản và điều kiện

Các Điều khoản và Điều kiện này sẽ chi phối tất cả các giao dịch Sản phẩm Tài chính được thực hiện giữa chúng tôi và bạn.

Tuyên bố tiết lộ sản phẩm

Thông tin về các tính năng, phí, hoa hồng, lợi ích, rủi ro và thủ tục xử lý khiếu nại của các sản phẩm tài chính đều có trong tài liệu này.

Chính sách Thực thi

Chính sách khớp lệnh giải thích cách RADEX MARKETS thu được kết quả tốt nhất có thể cho khách hàng khi thực hiện lệnh.

Cảnh báo chung

Thông tin trong trang web này là ‘chung chung’ chỉ mang tính chất tham khảo và có thể chứa những lời khuyên không dựa trên mục tiêu cá nhân, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Do đó, bạn nên cân nhắc mức độ phù hợp của lời khuyên (nếu có) với các mục tiêu, tình hình tài chính và nhu cầu đó trước khi thực hiện theo lời khuyên.

Nhận xét
float feedback icon
Gọi lại
float telephone icon
ĐĂNG NHẬP MỞ TÀI KHOẢN

Cảnh báo rủi ro : Giao dịch các sản phẩm phái sinh và đòn bẩy có mức độ rủi ro cao.

OPEN ACCOUNT
to top icon