nav-close
float feedback icon livechat
350+ trading products

350+ Sản phẩm giao dịch

Giao dịch với nhiều loại sản phẩm bao gồm Ngoại hối, Cổ phiếu CFD, Hàng hóa, Chỉ số và Kim loại.

no commission charged

Phí giao dịch thấp

Phí giao dịch cho các cặp ngoại hối là 2,5 USD mỗi bên đối với lot tiêu chuẩn.

low and competitive spreads

Spread thấp

Chênh lệch cạnh tranh từ 0 pip được cung cấp bởi các nhà cung cấp thanh khoản hàng đầu trong ngành.

open standard account with a minimum deposit of 200

Khoản tiền gửi tối thiểu 200 USD.

Hãy bắt đầu một cách dễ dàng. Mở Tài khoản RAW với số tiền gửi tối thiểu là 200 USD.

3 major currencies available, include USD, GBP and EUR

3 Đơn vị tiền tệ chính có sẵn

Bao gồm USD, GBP, EUR làm đơn vị tiền tệ chuẩn của tài khoản.

3 bước đơn giản để thiết lập tài khoản.

Nhận xét
float feedback icon
LiveChat
livechat
ĐĂNG NHẬP MỞ TÀI KHOẢN

Cảnh báo rủi ro : Giao dịch các sản phẩm phái sinh và đòn bẩy có mức độ rủi ro cao.

MỞ TÀI KHOẢN
to top icon