nav-close
float feedback icon float telephone icon

baanner with information about welcome bonus

BONUS PELANGGAN BARU

Mula berdagang di RADEX MARKETS dan terima sehingga $500 USD bonus alu-aluan.

Tersedia pada semua jenis akaun dengan lebih 350+ produk, spread rendah dan leverage fleksibel, benar-benar dibina untuk pedagang.

KETAHUI LEBIH LANJUT  arrow icon to know more about welcome bonus

Terma dan syarat dikenakan  |  PERDAGANGAN BERISIKO.

MUDAH UNTUK BERMULA

dengan deposit minimum USD $200,

bonus volum lebih besar, lihat di bawah:

/   Jumlah Bonus   / /   Banyak yang Diperlukan   /
  • USD $305 Lot
  • USD $5010 Lot
  • USD $10020 Lot
  • USD $20050 Lot
  • USD $500125 Lot

Klik untuk melihat lebih lanjut tentang
Terma dan Syarat

Program Bonus Selamat Datang ditawarkan oleh Radex Markets (di sini "Syarikat") kepada Pelanggannya di bawah syarat berikut.


1. PENGENALAN

1.1 Program Bonus Alu-aluan (selepas ini“Program”) tersedia untuk semua Pelanggan Syarikat yang telah berpuas hati kriteria untuk Program ini seperti yang dinyatakan dalam mata 1.2 dan 3.1 Terma dan Syarat.

1.2 Untuk membolehkan Pelanggan layak untuk menyertai Program, Pelanggan mesti telah membuka Akaun Dagangan dengan Syarikat mengikut Perjanjian Pembukaan Akaun dan mestilah umur 18 tahun ke atas atau umur undang-undang yang digunakan di negara tempat tinggal pelanggan atau sebaliknya tidak boleh dianggap sebagai "bawah umur" di negara kediaman.

1.3 Pelanggan dengan ini mengakui, mengesahkan dan menerima untuk terikat secara sah oleh Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan dalam Program ini dan/atau mana-mana Perjanjian lain yang mengikat secara sah antara pelanggan dan Syarikat.

1.4 Melalui Program ini, Pelanggan yang layak mesti memohon pada Portal Pelanggan Radex Markets kepada en ter Program ini dan perlu memenuhi bilangan lot standard minimum yang diperlukan yang didagangkan dalam tempoh dagangan 2 bulan dari tarikh penerimaan Program untuk melayakkan diri untuk Bonus.

1.5 Selepas Pelanggan memenuhi bilangan lot yang didagangkan yang diperlukan, mereka perlu memaklumkan Syarikat, dan syarikat kemudiannya akan menyemak permohonan Pelanggan dan memberikan “Bonus Selamat Datang” kepada Pelanggan, setelah diluluskan. Sila ambil perhatian bahawa ia akan mengambil masa kira-kira tiga hari perniagaan untuk Syarikat menyemak permohonan Bonus Selamat Datang Pelanggan. Setelah diluluskan, Bonus Selamat Datang akan dikreditkan ke akaun MT4 Pelanggan.

2. TARIKH PERMULAAN

2.1 Tempoh kempen untuk Program ini akan bermula pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada 30 Jun 2023.

2.2 Syarikat mempunyai hak untuk meminda, mengubah atau menamatkan Program ini mengikut budi bicara mutlaknya, dan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.

3. TERMA DAN SYARAT

3.1 Program ini hanya terpakai kepada akaun dagangan sebenar baharu yang dibuka pada atau selepas 1 Mac 2022, iaitu dibiayai sepenuhnya dan diaktifkan. Jenis akaun yang berkenaan ialah Akaun STANDARD dan Akaun RAW (akaun MAM tidak layak untuk Program).

3.2 Pengiraan lot sah yang didagangkan untuk Program Bonus Selamat Datang adalah berdasarkan jumlah dagangan di Forex dan Logam (Emas dan Perak); sebarang volum yang didagangkan pada Indeks/CFD, dan Minyak tidak dikira dalam lot sah yang didagangkan. Lot yang sah didagangkan akan dipertimbangkan apabila perdagangan ditutup. Satu lot standard bermakna banyak yang didagangkan Pusingan Pusingan melebihi 5 minit. Mana-mana lot yang dibuka dan ditutup dalam masa 5 minit tidak akan dikira sebagai lot yang telah siap didagangkan.

3.3Bonus Selamat Datang akan dikira berdasarkan USD sahaja. Sekiranya mata wang asas Akaun dagangan berbeza, kadar penukaran yang sesuai akan dikenakan.

3.4Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kemungkinan isu atau kerugian yang dihadapi oleh pelanggan, termasuk sebarang kerugian kewangan yang mungkin ditanggung semasa tempoh kempen. Forex dan derivatif melibatkan tahap risiko yang tinggi. Terdapat kemungkinan bahawa pelanggan mungkin mengalami kerugian besar yang melebihi pelaburan awal dengan cepat. Sila berhati-hati semasa mengendalikan risiko dagangan.

3.5Semua Bonus dan Program Insentif adalah mengikut budi bicara Syarikat.

4. Bonus dan Syarat Tuntutan

4.1Bonus di bawah Program ini adalah sekali sahaja dan tidak boleh dikumpul dan/atau dituntut berulang kali.

4.2Setelah pendaftaran pelanggan untuk PROGRAM BONUS SELAMAT DATANG, dan sekurang-kurangnya $200 deposit bersih kekal di akaun semasa pendaftaran, serta memenuhi jumlah lot standard minimum yang diperlukan yang didagangkan dan memberitahu syarikat mengenai kelayakan mereka melalui e-mel, livechat atau melalui pengurus akaun mereka. Syarikat akan menilai kelayakan pelanggan dan mengkreditkan jumlah bonus yang sepadan ke akaun MT4 mereka selepas diluluskan. Butiran lanjut mengenai Nilai Bonus Selamat Datang adalah seperti berikut:

Lot Minimum diperlukan untuk didagangkan Bonus pelanggan baru
≥ 5 Lot Standard USD $30
≥ 10 Lot Standard USD $50
≥ 20 Lot Standard USD $100
≥ 50 Lot Standard USD $200
≥ 125 Lot Standard USD $500

Sebagai Contoh: Pelanggan mendepositkan USD $1,000 ke Akaun langsung mereka yang diaktifkan, mendaftar untuk menyertai Program Bonus Selamat Datang, dan seterusnya melengkapkan 15 Lot Standard. Selepas memaklumkan kelayakan Radex Markets, Syarikat akan menyemak permohonan Pelanggan. Jika semua keperluan dipenuhi, jumlah Bonus sebanyak $50 akan dikreditkan ke akaun MT4 Pelanggan. Selepas ini, sebarang lot lagi yang didagangkan tidak akan dimasukkan dalam pengiraan Program.

4.3 Pelanggan yang telah melengkapkan bilangan lot standard yang diperlukan perlu menghantar e-mel kepada support@radexmarkets.com daripada yang berdaftar alamat e-mel dalam fail untuk menuntut bonus. Di bawah ialah templat untuk e-mel menuntut bonus:
Subjek: (Nombor Akaun Dagangan) + (Nama Pelanggan) + Permohonan Bonus Selamat Datang
Kandungan E-mel: (Nombor Akaun Dagangan) + (Nama Penuh Pelanggan) + Bilangan lot dagangan standard yang telah disiapkan
Pelanggan juga boleh memberitahu Radex Markets melalui Sembang Langsung atau melalui pengurus akaun mereka.

4.4 The terms of 60 calendar days in this Program will come into effect after the Client has funded their trading account as well as being accepted by the Company to enter the Program. The Company will notify participants of acceptance via email.

4.5 After being accepted to enter the Program, the Client’s lots traded on the trading account will be deemed as valid lots traded. Please note, any lots traded prior to entering this Program and after the bonus is granted will not be counted towards valid lots traded.

4.6 The Welcome Bonus can be applied to one (1) Account per Client and per IP address only. In the event that a Client has already applied for the Welcome Bonus to a live Account, no other sub-account may apply for this Welcome Bonus under any circumstances.

4.7 Under this Program, the Welcome Bonus that each client can earn is up to USD $500.

4.8 The Program cannot be combined with other offers or other bonus programs offered by the Company.

5. PENAMATAN PROGRAM

5.1 Syarikat berhak untuk menolak untuk menawarkan Program ini mengikut budi bicara mutlaknya tanpa perlu memberikan justifikasi.

5.2 Jika Syarikat mengesyaki atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa Pelanggan telah menyalahgunakan dan/atau memanipulasi Terma dan Syarat Program ini dengan melindung nilai kedudukan mereka secara dalaman (menggunakan akaun dagangan lain yang dipegang dengan Syarikat) atau secara luaran (menggunakan akaun dagangan lain yang dipegang dengan broker lain) dan/atau tidak bertindak dengan niat baik, Syarikat berhak untuk menolak pemberian bonus.

5.3 Jika Syarikat mengesyaki atau mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa Pelanggan mempunyai lebih daripada satu akaun di bawah Program ini, Syarikat berhak untuk menolak untuk memberikan bonus.

6. PERTIKAIAN

6.1 Sebarang pertikaian atau situasi yang tidak dilindungi oleh Terma ini akan diselesaikan oleh Pengurusan Syarikat dengan cara yang adil.

7. AKUAN

7.1Pelanggan mengakui bahawa Forex dan CFD adalah produk berleveraj yang melibatkan tahap risiko yang tinggi. Apabila berdagang dalam produk sedemikian, adalah mungkin untuk Pelanggan kehilangan semua modal yang dilaburkan. Produk ini mungkin tidak sesuai untuk semua orang, dan Pelanggan harus memastikan bahawa mereka memahami risiko yang terlibat. Pelanggan harus mendapatkan nasihat bebas jika perlu.

7.2 Terma dan Syarat ini dibuat dalam bahasa Inggeris. Sebarang terjemahan bahasa lain disediakan sebagai kemudahan sahaja. Sekiranya terdapat sebarang ketidakkonsistenan atau percanggahan antara teks bahasa Inggeris asal dan terjemahannya, versi asal bahasa Inggeris, akan diguna pakai.

Tarikh: Disember 2022

MOHON BONUS ALU-ALUAN SEKARANG

Saya telah memahami peraturan acara dan amaran risiko

Saya bersetuju menerima kemas kini berita dan e-mel kempen pemasaran daripada RADEX MARKETS

Maklum balas
float feedback icon
Panggil Balik
float telephone icon
LOG MASUK BUKA AKAUN

Amaran Risiko : Perdagangan derivatif dan produk berleveraj mempunyai tahap risiko yang tinggi.

OPEN ACCOUNT
to top icon