nav-close
float feedback icon float telephone icon

banner with information about cashback bonus

25% bonus pulangan tunai

Mula berdagang di RADEX MARKETS dan menjimatkan kos lagi, memperoleh USD $2 untuk setiap lot yang didagangkan. Kumpul sehingga USD $5,000 pulangan tunai.

350+ produk, spread rendah, leveraj yang rendah, dibina untuk pedagang.

KETAHUI LEBIH LANJUT  arrow icon to know more about cashback bonus

Terma dan syarat dikenakan  |  PERDAGANGAN BERISIKO.

25% CIRI-CIRI BONUS PULANGAN TUNAI

 • Pulangan tunai segera USD $1-2 setiap lot
 • Pulangan tunai maksimum sehingga USD $5,000
 • 25% kredit bonus berdasarkan jumlah deposit anda
 • Disediakan untuk Akaun STANDARD & RAW
 • Pulangan tunai tersedia untuk dagangan atau pengeluaran

BONUS PULANGAN TUNAI BOLEH DICAPAI

 • FOREXUSD $2.0 / Lot Standard
 • LOGAM (EMAS, PERAK)USD $2.0 / Lot Standard
 • MINYAKUSD $0.1 / Lot Standard
 • INDEKSUSD $0.1 / Lot Standard
 • FOREXUSD $1.0 / Lot Standard
 • LOGAM (EMAS, PERAK)USD $1.0 / Lot Standard
 • MINYAKUSD $0.1 / Lot Standard
 • INDEKSUSD $0.1 / Lot Standard

Klik untuk melihat lebih lanjut tentang
Terma dan Syarat

Program pulangan tunai 25% & bonus yang ditawarkan oleh Radex Markets (di dalam "Syarikat") kepada Pelanggannya di bawah terma berikut.


1. Pengenalan

1.1 Program Pulangan Tunai & Bonus (selepas ini“Program”) tersedia untuk semua Pelanggan Syarikat yang telah memenuhi kriteria untuk Program ini seperti yang dinyatakan dalam poin 1.2 Pengenalan.

1.2 Untuk membolehkan Pelanggan layak menyertai Program, Pelanggan mesti telah membuka Akaun Dagangan dengan Syarikat mengikut Perjanjian Pembukaan Akaun dan mestilah berumur 18 tahun ke atas atau umur sah yang digunakan di negara tempat tinggal pelanggan atau sebaliknya tidak boleh dianggap sebagai "bawah umur" di negara tempat tinggal .

1.3 Pelanggan dengan ini mengakui, mengesahkan dan menerima untuk terikat secara sah oleh Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan dalam Program ini dan/atau mana-mana Perjanjian lain yang mengikat secara sah antara pelanggan dan Syarikat.

1.4 Melalui Program ini, Pelanggan yang layak akan menerima 25% Kredit Bonus pada setiap deposit yang layak yang mereka buat ke dalam Akaun yang diluluskan selepas pelanggan memohon dalam Portal Pelanggan Radex Markets (My RM). Sila ambil perhatian bahawa Kredit Bonus akan mengambil masa lebih kurang satu hari bekerja untuk ditambahkan ke dalam akaun dan boleh dilihat di Portal Pelanggan (My RM). Pelanggan akan memperoleh Pulangan Tunai pada pusingan pusingan kelayakan (selepas kedudukan dibuka dan ditutup) dagangan.

2. Tarikh Mula dan Tempoh

2.1Tempoh promosi untuk program ini akan bermula dari 1 Januari 2023 dan berakhir pada 30 Jun 2023.

2.2 Program ini adalah untuk not available untuk penduduk negara berikut regions: China, Macau, Hong Kong, Taiwan and the kawasan asia tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Singapore, Brunei, Cambodia, Laos and Vietnam.

2.3 Syarikat mempunyai hak untuk meminda, mengubah atau menamatkan Program ini mengikut budi bicara mutlaknya, dan pada bila-bila masa tanpa notis.

3. Terma dan syarat

3.1 The Program can be applied to both STANDARD Account and RAW Account.
(MAM/ PAMM accounts do not qualify for the Program)

4. kredit bonus

4.1Kredit Bonus akan dikreditkan ke Portal Pelanggan (RM Saya) selepas pelanggan membuat minimum deposit sebanyak USD $1,000 untuk Akaun STANDARD atau deposit USD $2,000 untuk Akaun RAW, selepas pendaftaran Kredit Bonus dalam Portal Pelanggan. Sebarang deposit berikutnya bagi setiap USD $1,000 atau lebih ke dalam Akaun yang mana Kredit Bonus telah digunakan akan layak untuk menyertai Kredit Bonus selepas pelanggan mendaftar semula dalam Portal Pelanggan.

Sebagai contoh:Jika Pelanggan mendepositkan USD $1,000 berikutnya ke dalam Akaun langsung yang diluluskan yang mana Kredit Bonus telah digunakan. Selepas pelanggan mendaftar untuk Kredit Bonus 25% dalam Portal Pelanggan, kredit sebanyak $250 (USD $1,000 x 25% = $250) akan dikreditkan ke Akaun.

4.2 Kredit Bonus tidak boleh digunakan pada pemindahan dalaman, pelarasan baki, pemindahan rebat ke live Akaun dagangan yang mana Kredit Bonus telah digunakan.

4.3 Kredit Bonus boleh digunakan untuk satu (1) Akaun bagi setiap Pelanggan dan setiap alamat IP sahaja. Sekiranya Pelanggan telah menggunakan Kredit Bonus pada live Akaun, tiada Akaun lain boleh dibuka dalam apa jua keadaan dengan Kredit Bonus ini.

4.4Maksimum jumlah kredit Bonus terkumpul yang boleh diperoleh oleh Pelanggan ialah USD $5,000.

4.5 Sekiranya ekuiti atau baki Pelanggan mencapai atau jatuh di bawah tahap Kredit Bonus, Kredit Bonus akan dikeluarkan secara automatik atau menjadi tidak sah daripada Akaun Pelanggan. Syarikat tidak menerima sebarang liabiliti untuk apa-apa kerugian akibat daripada Stop Out daripada kedudukan terbuka di mana Syarikat telah mengeluarkan Kredit Bonus mengikut Terma dan Syarat.

4.6 Kredit Bonus adalah untuk tujuan perdagangan sahaja dan tidak boleh dikeluarkan dalam apa jua keadaan, manakala pulangan tunai yang diperolehi dan deposit Pelanggan ke dalam Akaun boleh dikeluarkan.

4.7 Pelanggan tidak boleh bertukar antara tawaran lain atau program bonus yang ditawarkan oleh Syarikat. Jika anda tidak lagi mahu menyertai program bonus, sila hantar e-mel ke support@radexmarkets.com untuk mengarkibkan program bonus.

5. Terma Operasi

5.1 Sebarang pengeluaran yang dibuat daripada Akaun Pelanggan akan mengakibatkan pengurangan Kredit Bonus pada 25% daripada jumlah pengeluaran.
Sebagai Contoh: Jika a Pelanggan mendepositkan USD $2,000 ke dalam Akaun Kredit Bonus yang diluluskan, dia akan menerima Kredit 25% sebanyak USD $500. Jika Pelanggan kemudian mengeluarkan USD $100, 25% daripada jumlah akan dikeluarkan, iaitu USD $25 kredit daripada Bonus yang diterima oleh Pelanggan.
Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin ditanggung oleh Pelanggan akibat daripada penyingkiran semua atau sebahagian daripada Kredit Bonus yang diterima oleh Pelanggan kerana pengeluaran.

5.2 Sebarang amaun Kredit Bonus yang diterima dan/atau dialih keluar dikira masuk dalam jumlah Kredit Bonus terkumpul maksimum.

5.3 Kredit Bonus hanya boleh digunakan pada Akaun yang mana Kredit Bonus telah diluluskan dan jumlah yang diterima tidak boleh dipindahkan antara Akaun dagangan Pelanggan.

5.4 Di bawah Program ini, jumlah pulangan tunai terkumpul maksimum yang boleh diperoleh ialah USD $5,000.

6. pulangan tunai

6.1 Pengiraan pulangan tunai adalah berdasarkan volum yang didagangkan di Forex, Logam (Emas dan Perak), Minyak dan Indeks, dan Pulangan Tunai yang diperoleh digunakan apabila dagangan ditutup. (dagangan mesti ditutup untuk pulangan tunai dicetuskan). Nilai Pulangan Tunai dikira sebagai nilai pip USD bagi produk Forex yang sepadan dalam volum 0.2 lot (20 000 unit pasangan mata wang) bagi setiap lot lengkap yang didagangkan di Forex (hanya kedudukan melebihi 0.2 lot layak untuk Pulangan Tunai). Pulangan tunai untuk pasangan Forex ialah 0.2 pip setiap Lot Standard yang didagangkan Pusingan Pusingan. Butiran lanjut mengenai Nilai Pulangan Tunai adalah seperti berikut:

Akaun STANDARD
Forex USD $2.0 / Lot Standard
Logam (Emas, Perak) USD $2.0 / Lot Standard
Minyak USD $0.1 / Lot Standard
Indeks USD $0.1 / Lot Standard

Akuan RAW
Forex USD $1.0 / Lot Standard
Logam (Emas, Perak) USD $1.0 / Lot Standard
Minyak USD $0.1 / Lot Standard
Indeks USD $0.1 / Lot Standard

6.2 Pulangan Tunai akan dikira secara automatik sebaik sahaja pesanan ditutup dan ditunjukkan sebagai baki dalam akaun pelanggan.

6.3 Pulangan tunai akan dikira berdasarkan USD sahaja. Sekiranya mata wang asas Akaun dagangan berbeza, kadar penukaran yang sesuai akan dikenakan.

6.4 Pulangan Tunai boleh digunakan untuk tujuan perdagangan atau boleh dikeluarkan sebagai tunai oleh Pelanggan.

6.5 Pulangan tunai yang dibayar di bawah Program ini tidak boleh digunakan untuk menuntut sebarang tawaran program bonus lain yang ditawarkan oleh Syarikat.

7. Penamatan Program

7.1 Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah suai atau menamatkan Program ini secara unilateral atau mana-mana Terma dan Syarat yang disertakan di sini, pada bila-bila masa, tanpa kebenaran Klien.

7.2 Syarikat berhak untuk menolak menawarkan Program ini mengikut budi bicara mutlaknya tanpa perlu memberikan justifikasi. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang Stop Outs atau sebarang akibat lain yang disebabkan oleh pembatalan dan/atau penyingkiran Bonus.

8. Pertikaian

8.1 Sebarang pertikaian atau situasi yang tidak dilindungi oleh Terma ini akan diselesaikan oleh Pengurusan Syarikat dengan cara yang adil.

9. Pengisytiharan

9.1 Pelanggan mengakui bahawa Forex dan CFD adalah produk berleveraj yang melibatkan tahap risiko yang tinggi. Apabila berdagang dalam produk sedemikian, berkemungkinan Pelanggan akan kehilangan semua modal yang dilaburkan. Produk ini mungkin tidak sesuai untuk semua orang dan Pelanggan harus memastikan bahawa mereka memahami risiko yang terlibat. Pelanggan harus mendapatkan nasihat bebas jika perlu.

9.2 Terma dan Syarat ini dibuat dalam bahasa Inggeris. Sebarang terjemahan bahasa lain disediakan sebagai kemudahan sahaja. Sekiranya terdapat sebarang ketidakkonsistenan atau percanggahan antara teks asal bahasa Inggeris dan terjemahannya ke dalam mana-mana bahasa lain, mengikut mana-mana yang berkenaan, versi asal bahasa Inggeris akan diguna pakai.

Nota Penting: Semua Program Bonus dan Insentif adalah pada budi bicara Syarikat.

Tarikh: Disember 2022

PEMOHONAN untuk bonus pulangan tunai

Saya telah memahami peraturan acara dan amaran risiko

Saya bersetuju menerima kemas kini berita dan e-mel kempen pemasaran daripada RADEX MARKETS

Maklum balas
float feedback icon
Panggil Balik
float telephone icon
LOG MASUK BUKA AKAUN

Amaran Risiko : Perdagangan derivatif dan produk berleveraj mempunyai tahap risiko yang tinggi.

OPEN ACCOUNT
to top icon