nav-close
float feedback icon float telephone icon
Dokumen Undang-undang

RADEX MARKETS menyediakan Dokumentasi Undang-undang untuk disemak oleh pelanggan sebelum berdagang Forex, CFD atau mana-mana produk kewangan lain yang tersedia.
Sila pastikan anda membaca semua Dokumentasi Undang-undang sebelum membuka akaun dagangan Live dengan RADEX MARKETS.

Dasar Privasi

Dasar Privasi kami mendedahkan cara kami mengumpul, menggunakan, memegang, mendedahkan dan menyebarkan maklumat peribadi anda.

Terms and Conditions

Terma dan Syarat ini akan mengawal semua transaksi Produk Kewangan yang dimasukkan antara kami dan anda.

Kenyataan Maklumat Produk.

Maklumat tentang ciri, yuran, komisen, faedah, risiko dan prosedur pengendalian aduan produk kewangan semuanya disertakan dalam dokumen ini.

Dasar Perlaksanaan

Dasar pelaksanaan pesanan menerangkan cara RADEX MARKETS memperoleh hasil yang terbaik untuk pelanggan apabila melaksanakan pesanan.

Amaran Nasihat Am

Maklumat dalam tapak web ini adalah ‘umum’ alam semula jadi sahaja dan mungkin mengandungi nasihat yang tidak berdasarkan objektif peribadi, keadaan kewangan atau keperluan anda. Oleh itu, anda harus mempertimbangkan sejauh mana nasihat (jika ada) sesuai dengan objektif, keadaan kewangan dan keperluan tersebut, sebelum bertindak atas nasihat tersebut.

Panggil Balik
float telephone icon

Amaran Risiko : Perdagangan derivatif dan produk berleveraj mempunyai tahap risiko yang tinggi.

OPEN ACCOUNT
to top icon