nav-close
float feedback icon livechat
350+ trading products

350+ Арилжааны бүтээгдэхүүн

Форекс, Хувьцаа CFD, Бараа, Индекс, Метал зэрэг олон төрлийн бүтээгдэхүүнээр арилжаа хийх.

no commission charged

Коммишин авахгүй

Зөвхөн спред дээр нэмэлт зардалгүйгээр арилжаа хийнэ.

low and competitive spreads

Бага спред

Салбарт тэргүүлэгч liquidity provider уудаас хангасан хөрвөх чадвар сайтай 1.1 пипээс эхлэх өрсөлдөхүйц спред.

open standard account with a minimum deposit of 200

100 доллар байршуулах.

Хялбараар эхлээрэй. Доод тал нь $100 хадгаламжтай Стандарт данс нээнэ үү.

3 major currencies available, include USD, GBP and EUR

Боломжтой 3 гол валют

Дансны үндсэн вальютаар ам.доллар, GBP, евро орно.

Бүртгэл үүсгэх 3 хялбар алхам.

LiveChat
livechat

Эрсдлийн дохио : Худалдааны дериватив ба хөшүүрэг бүтээгдэхүүн нь өндөр түвшний эрсдэлтэй байдаг.

ДАНС НЭЭХ
to top icon