nav-close
float feedback icon livechat
350+ trading products

350+ Арилжааны бүтээгдэхүүн

Форекс, Хувьцаа CFD, Бараа, Индекс, Метал зэрэг олон төрлийн бүтээгдэхүүнээр арилжаа хийх.

no commission charged

Бага комисс ногдуулдаг

Хос валютыг авах комисс нь стандарт багц дээр нэг талдаа $2.5 ам.доллар байна.

low and competitive spreads

Бага спред

Салбарт тэргүүлэгч хөрвөх чадвар нийлүүлэгчдийн өгсөн 0 пипийн өрсөлдөхүйц спред.

open standard account with a minimum deposit of 200

200 доллар байршуулах.

Хялбараар эхлээрэй. Доод тал нь $200 хадгаламжтай RAW данс нээнэ үү.

3 major currencies available, include USD, GBP and EUR

Боломжтой 3 гол валют

Дансны үндсэн вальютаар ам.доллар, GBP, евро орно.

Бүртгэл үүсгэх 3 хялбар алхам.

LiveChat
livechat

Эрсдлийн дохио : Худалдааны дериватив ба хөшүүрэг бүтээгдэхүүн нь өндөр түвшний эрсдэлтэй байдаг.

ДАНС НЭЭХ
to top icon