nav-close
float feedback icon float telephone icon

Giao dịch kim loại

RADEX MARKETS cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các cặp kim loại Vàng và Bạc để giao dịch qua MT4/5 và Nền tảng giao dịch trên web dưới dạng CFD. Bạn có thể giao dịch CFD vàng, CFD bạc mà không cần mua kim loại vật chất; giải pháp CFD của chúng tôi cho phép bạn chỉ giao dịch theo biến động giá.

radex markets logo

KIM LOẠI TẠI RADEX MARKETS

  • Giờ giao dịch kim loại bắt đầu từ 00:00 Thứ Hai đến 24:00 Thứ Sáu (GMT +3). Đảm bảo kiểm tra các ngày nghỉ lễ vì thời gian giao dịch có thể thay đổi.
  • Các cặp kim loại dưới đây chỉ dựa trên chênh lệch giá cho chủ sở hữu Tài khoản Standard của RADEX MARKETS. Chủ tài khoản Radex Raw nhận được mức chênh lệch thấp hơn và trả phí giao dịch cố định.
  • Nếu bạn có một hoặc nhiều vị thế kim loại mở vào lúc 24:00 (GMT +3), sẽ có phí Swap hàng ngày được áp dụng cho vị thế của bạn.
  • Đối với (các) vị thế kim loại mở vào thứ Tư lúc 24:00 (GMT +3), phí Swap sẽ áp dụng 3 ngày thay vì 1. Điều này bao gồm việc thanh toán các giao dịch vào cuối tuần. Hãy lưu ý đến những ngày nghỉ lễ vì nội dung này có thể thay đổi.
KIM LOẠI TẠI RADEX MARKETS

Thị trường Mức ký quỹ Quy mô hợp đồng

Tối thiểu

Quy mô giao dịch
Spread từ Giờ giao dịch (GMT +3)

XAUUSD

Up to 1:500 100 Oz. 0.01 0.9 24 Giờ

XAGUSD

Up to 1:500 5000 Oz. 0.01 1.7 24 Giờ
Nhận xét
float feedback icon
Gọi lại
float telephone icon
ĐĂNG NHẬP MỞ TÀI KHOẢN

Cảnh báo rủi ro : Giao dịch các sản phẩm phái sinh và đòn bẩy có mức độ rủi ro cao.

OPEN ACCOUNT
to top icon