nav-close
float feedback icon float telephone icon

Đa dạng hóa giao dịch của bạn với CFD chỉ số

Với RADEX MARKETS, bạn có quyền truy cập vào một loạt các giao dịch Chỉ số CFD thông qua các nền tảng FX và CFD hàng đầu thế giới, MetaTrader và Web Trader. Chỉ số là một trong những sản phẩm giao dịch phổ biến nhất và phần mềm của chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập vào 12 CFD Tiền mặt và 2 CFD Tương lai.

radex markets logo

CFDs TẠI RADEX MARKETS

Các chỉ số giao dịch cung cấp một cách đa dạng để giao dịch các chuyển động của thị trường chứng khoán toàn cầu mà không cần xác định, giao dịch hoặc sở hữu trực tiếp bất kỳ cổ phiếu hoặc nhóm cổ phiếu cụ thể nào.

Một lợi thế của giao dịch CFD chỉ số là khả năng có thể thực hiện các vị thế mua và bán. Thay vì chỉ mua khi bạn đang tìm kiếm lợi nhuận từ việc chỉ số giảm, Radex cho phép bạn thực hiện một vị thế bán trên CFD.

PHẠM VI CFDs TẠI RADEX MARKETS

Thị trường Mô tả

Spread từ

/Quy mô hợp đồng
Tiền tệ

Tối thiểu

Quy mô giao dịch
Ký quỹ

ASX200

Australia 200 Cash

1 lot = AUD 1 per index point
10.0   / 1 AUD 0.1 1.00%

CAC40

France 40 Cash

1 lot = EUR 1 per index point
32.0   / 1 EUR 0.1 2.00%

DAX30

Germany 30 Cash

1 lot = EUR 1 per index point
24.0   / 1 EUR 0.1 1.00%

ESP35

Spain35 Cash

1 lot = EUR 1 per index point
80.0   / 1 EUR 0.1 2.00%

FTSE100

UK 100 Cash

1 lot = GBP 1 per index point
40.0   / 1 GBP 0.1 1.00%

NDX100

US Tech 100 Cash

1 lot = USD 1 per index point
11.0   / 1 USD 0.1 1.00%

STOXX50

Europe 50 Cash

1 lot = EUR 1 per index point
10.1   / 1 EUR 0.1 1.00%

WS30

Wall Street 30 Cash

1 lot = USD 1 per index point
15.5   / 1 USD 0.1 1.00%

US2000

US Russell 2000 Cash

1 lot = USD 10 per index point
6.1   / 10 USD 0.1 1.00%

US500

US SPX 500 Cash

1 lot = USD 1 per index point
6.1   / 10 USD 0.1 1.00%

USDDOLLAR

US Dollar Index Future

10 Sep - 10 Dec
3.0   / 1000 USD 0.1 1.00%

HK50

Hang Seng Cash

1 lot = HKD 10 per index point
5.4   / 10 HKD 0.1 4.00%

CHINA 50

China A50 Future

27 Aug - 24 Sep
100.0   / 1 USD 0.1 5.00%

JP225

Nikkei 225 Cash

1 lot = JPY 100 per index point
100.0   / 100 JPY 0.1 1.00%
Thị trường Mô tả Spread từ Quy mô hợp đồng

Tối thiểu

Quy mô giao dịch
Ký quỹ

UKOUSD

Spot Brent Crude Oil 3.5 100 0.1 1:50

USOUSD

Spot WTl Crude Oil 3.5 100 0.1 1:50

UKOil-F

Crude Oil Brent Futures 4.0 100 0.1 1:50

USOil-F

Crude Oil WTl Futures 4.0 100 0.1 1:50
Nhận xét
float feedback icon
Gọi lại
float telephone icon
ĐĂNG NHẬP MỞ TÀI KHOẢN

Cảnh báo rủi ro : Giao dịch các sản phẩm phái sinh và đòn bẩy có mức độ rủi ro cao.

OPEN ACCOUNT
to top icon